Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΔΟΕΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ
Search:
all | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
1. 7Q Financial Services Ltd
Αρ. Άδειας: 061/05 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 11/01/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 109709 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22763344, Φαξ: 22763355
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
2. A.I.F. Real Economy Fund Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF43/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 16/05/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 357792 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +30 210 3248638, Φαξ: +30 210 6801 801
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: y.kyriazopoulos@i-insure.eu
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
3. A-Conversio Capital Ltd
Αρ. Άδειας: 215/13 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 24/03/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 321503 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22 447732, Φαξ: 22 447922
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@a-conversio.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
4. Alphastone Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF09/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 13/05/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 326212 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25 581 005 / +357 25 366 551 / +44 20 7229 4995, Φαξ: +357 25 361 615
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@alphastone.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
5. AMG Kapital Ltd
Αρ. Άδειας: 110/10 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 14/01/2010
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 235124 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25 200 715, Φαξ: +357 25 200 701
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@amgkapital.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
6. Apiron28 Fund Management Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF47/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 11/07/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 352329 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25 508 515, Φαξ: +357 25 508 516
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: panos@apiron28.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
7. Argus Stockbrokers Ltd
Αρ. Άδειας: 010/03 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 29/07/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 717000, Φαξ: +357 22 717070
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: argus@argus.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
8. Avalon Fixed Income Fund Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF08/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 18/05/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 343617 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +41 225082030, Φαξ: 001 847 564 4660
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@copperrealtyinvestments.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
9. Axima Fund Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF02/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 22/12/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 333897 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 757601, Φαξ: +357 22 757601
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: tg@axima.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
10. BAO Global Fund (CY) Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF11/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 08/07/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 295462 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 272700 , Φαξ: +357 22 270203
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: scharalambous@smctrust.ch
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
11. C.G. Gaming Capital Management Limited
Αρ. Άδειας: RM2/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 15/06/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 342597 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 556 500, Φαξ: +357 22 556 577
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: corp.services@multi-consult.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
12. Charles Street Securities Europe LLP “CSSE”
Αρ. Άδειας: (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης:
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +44 (0) 2072357642, Φαξ: +44 (0) 2072357647
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: gm@css-europe.co.uk
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
13. Corimia Real Estate Investment Fund
Αρ. Άδειας: LPAIF31/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 22/02/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 356490 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25849080, Φαξ: +357 25849100
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: chsofocleous@sofocleous.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
14. CyCAP I (GP) Limited
Αρ. Άδειας: RM1/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 09/02/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 338224 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 027 040, Φαξ: +357 22 027 050
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@cycap.eu
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
15. Denisone Management Company Limited
Αρ. Άδειας: RM6/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 05/08/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: - (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: + 357 22678944, Φαξ: +357 22 681887
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@treppides.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
16. DFG Capital (Cyprus) Ltd
Αρ. Άδειας: 029/04 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 18/01/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 127529 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22 761400, Φαξ: 22 761450
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
17. Dimacos Fund Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF12/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 20/07/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 346934 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25 020 104, Φαξ: +357 25 020 340
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: support@dimacos.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
18. Evelisia Real Estate Investment Fund Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF30/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 22/02/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 358419 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25849080, Φαξ: +357 25849100
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: chsofocleous@sofocleous.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
19. Ganesha Fixed Income Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF48/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 02/11/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 313885 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 378199, Φαξ: +357 22 379379
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: ganesha@nisltd.li
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
20. GH Capital Investment Funds Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF36/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 29/02/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 356440 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: + 7 495 540 45 98, Φαξ:
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
21. Global Capital Securities and Financial Services Ltd
Αρ. Άδειας: 015/03 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 22/12/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 270187 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25 814870, Φαξ: +357 25 591540
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info.limassol@marcuardheritage.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
22. Global M&A Opportunities Fund Limited
Αρ. Άδειας: LPAIF29/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 08/02/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 355682 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 452600, Φαξ: +357 22 452611
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
23. GMM Global Money Managers Ltd
Αρ. Άδειας: ΕΔ ΟΣΕΚΑ 2/13 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 26/10/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22205858, Φαξ: ​+357 22 378194
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@global-mm.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
24. Horizon Investment Fund Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF07/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 30/03/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 334120 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 556677, Φαξ: +357 22 556688
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@horizonifl.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
25. Indus Kamdhenu Fund Limited
Αρ. Άδειας: LPAIF62/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 11/07/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 271019 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25811700, Φαξ: +357 25811701
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: corp.services@multi-consult.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
26. International Leisure Marine Management (ILMM) Ltd
Αρ. Άδειας: RM7/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 23/12/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 365544 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22026300 , Φαξ: +357 22028806
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: manager@inlemaf.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
27. Larinda Fund VCIC Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF26/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 25/01/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 352346 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 400500, Φαξ: +357 22 400501
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@ledramanagement.net
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
28. Leon MFO Investments Limited
Αρ. Άδειας: 245/14 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 25/04/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 040013, Φαξ: 25 040122
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: leonmfo@leonmfo.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
29. Madison Asset Management Variable Capital Investment Company Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF51/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 05/08/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 359482 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25 251144, Φαξ: +357 25 250471
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: andreas@madison-funds.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
30. Map Opportunity & Growth Fund Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF01/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 17/11/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 333718 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 351335, Φαξ: +357 25 351330
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: funds@mapsplatis.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
31. Marcuard Cyprus Ltd
Αρ. Άδειας: 131/11 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 20/10/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 270187 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 814870, Φαξ: 25 591540
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info.limassol@marcuardheritage.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
32. MeritKapital Limited
Αρ. Άδειας: 077/06 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 19/01/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 189316 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 857700, Φαξ: 25 356010
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@meritkapital.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
33. Mouflon Real Estate Fund Limited
Αρ. Άδειας: LPAIF60/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 05/12/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 364315 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22873380, Φαξ: +357 22873381
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: gmouskides@foxrealty.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
34. Nextius Capital London Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF58/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 20/10/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 328652 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22202860, Φαξ: +357 22202861
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@nextiuscapital.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
35. Nextius Capital Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF50/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 20/10/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 313482 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22202860, Φαξ: +357 22202861
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@nextiuscapital.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
36. NIO Global Fund Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF19/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 27/07/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 328432 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 272 700, Φαξ: +357 22 270 203
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: scharalambous@smctrust.ch
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
37. Numisma Capital Limited
Αρ. Άδειας: 122/10 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 05/08/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 258965 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22 455677, Φαξ: 22 455626
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
38. One Plus Capital Ltd
Αρ. Άδειας: 111/10 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 01/02/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 256347 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22 873760, Φαξ: 22 873761
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
39. Osys Global Diversified Investment Fund (OGDIF) Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF55/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 21/09/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 262552 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22460320, Φαξ: +357 22460321
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: accounting@osysglobal.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
40. P.L. Property Gallery Fund Limited
Αρ. Άδειας: LPAIF49/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 25/07/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 363902 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25322112, Φαξ: +357 25322132
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: legal@cypruspropertygallery.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
41. Sherbrooke Fund VCIC Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF35/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 29/02/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 354164 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 021067, Φαξ: +357 22 600876
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@sherbrooke.cy.net
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
42. SKDA Capital Ltd
Αρ. Άδειας: RM4/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 01/02/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 353106 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: + 357 22 468 600, Φαξ: + 357 22 468 333
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@skdacapital.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
43. T2 Bluehouse Capital GP Limited
Αρ. Άδειας: RM5/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 22/02/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25274000, Φαξ: 25339316
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: aiosifidou@bluehousecapital.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
44. WIF Worldwide Investment Fund Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF41/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 25/04/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 355911 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25114000, Φαξ: +357 25114001
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: elena.smyrli@wifltd.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
45. WS Financial and Investment Services Limited
Αρ. Άδειας: 049/04 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 06/06/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 139186 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22878484, Φαξ: +357 22777198
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@wsfis.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
46. Zhitang Bigbang Fund Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF57/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 19/09/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 360972 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22889999, Φαξ: +357 22889988
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 10.03.2016)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY CYSEC & DOT.CY