Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην προσπάθεια της για βελτίωση των διαδικασιών της με σκοπό την ασφαλή διαβίβαση των ηλεκτρονικών δεδομένων μέσω του συστήματος TRS, που έχει ως επακόλουθο την εξοικονόμηση χρόνου και πόρων, αποφασίζει όπως διαμορφώσει την πολιτική της που αφορά την υποβολή συγκεκριμένων αρχείων/εγγράφων, όπως καθορίζονται στην σχετική Εγκύκλιο, ώστε να περιλαμβάνουν αναγνωρισμένη ψηφιακή υπογραφή σύμφωνα με τον Περί του Νομικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2004 [Ν.188(Ι)/2004] όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους [Ν.34(Ι)/2009] και [Ν.86(Ι)/2012].

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
Οδηγίες και Έντυπα για απόκτηση Ηλεκτρονικής Υπογραφής από Εποπτευόμενους Οργανισμούς ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
Οδηγίες και Έντυπα για απόκτηση Ηλεκτρονικής Υπογραφής από Εποπτευόμενους Οργανισμούς ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ USB TOKEN
Οδηγοί Λογισμικού Middleware απαραίτητοι για την χρήση της συσκευής ασφαλείας (USB Token) ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ USB TOKEN
Οδηγοί Λογισμικού Middleware απαραίτητοι για την χρήση της συσκευής ασφαλείας (USB Token) ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ USB TOKEN
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ(DIGITAL SIGNER)
Το πρόγραμμα Digital Signer 5.0 αναπτύχθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αντικαθιστώντας το KEPEY Report 2.0, και επιτρέπει στο χρήστη να υπογράφει ηλεκτρονικά τα... ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ(DIGITAL SIGNER)
Το πρόγραμμα Digital Signer 5.0 αναπτύχθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αντικαθιστώντας το KEPEY Report 2.0, και επιτρέπει στο χρήστη να υπογράφει ηλεκτρονικά τα αρχεία που απαιτούν υπογραφή για να υποβληθούν στην Επιτροπή. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ(DIGITAL SIGNER)
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
Οδηγίες για ανανέωση του ψηφιακού πιστοποιητικού σας καθώς και πληροφορίες για την πληρωμή της ετήσιας συνδρομής. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
Οδηγίες για ανανέωση του ψηφιακού πιστοποιητικού σας καθώς και πληροφορίες για την πληρωμή της ετήσιας συνδρομής. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Απαντήσεις σε συχνά τεχνικά προβλήματα που σχετίζονται με την ηλεκτρονική υπογραφή ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Απαντήσεις σε συχνά τεχνικά προβλήματα που σχετίζονται με την ηλεκτρονική υπογραφή ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 10.03.2016)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY CYSEC & DOT.CY