Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου |
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
17 Μαρ
2017
Αναστολή της άδειας λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ Boursotrade Ltd
Αναστολή της άδειας λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ Boursotrade Ltd
15 Μαρ
2017
Ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ Atlas Capital Financial Services Lt...
Ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ Atlas Capital Financial Services Lt...
10 Μαρ
2017
Eπιβολή προστίμου στην εταιρεία Novox Capital Ltd
Eπιβολή προστίμου στην εταιρεία Novox Capital Ltd
23 Φεβ
2017
Επιβολή διοικητικού προστίμου στην εταιρεία PriorFX Ltd
Επιβολή διοικητικού προστίμου στην εταιρεία PriorFX Ltd
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
16 Μαρ
2017
E194 ΚΕΠΕΥ για προσφορά ωφελημάτων (bonus) σε ιδιώτες επενδυτές
E194 ΚΕΠΕΥ για προσφορά ωφελημάτων (bonus) σε ιδιώτες επενδυτές
03 Μαρ
2017
Ε192 ΚΕΠΕΥ - Ελεύθερη παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών ή/και άσκη...
Ε192 ΚΕΠΕΥ - Ελεύθερη παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών ή/και άσκη...
02 Μαρ
2017
Ε193 ΕΠΔΥ - Υποβολή εγγράφων μέσω Διαδικτυακής Πύλης της Επιτροπής
Ε193 ΕΠΔΥ - Υποβολή εγγράφων μέσω Διαδικτυακής Πύλης της Επιτροπής
01 Μαρ
2017
Ε191 ΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ, ΔΟΕΕ - Συμμόρφωση με την υποβολή εκθ...
Ε191 ΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ, ΔΟΕΕ - Συμμόρφωση με την υποβολή εκθ...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
22 Μαρ
2017
Προσφορά για Παροχή Υπηρεσιών Κειμενογράφου
Προσφορά για Παροχή Υπηρεσιών Κειμενογράφου
21 Μαρ
2017
Τερματισμός άδειας ΚΕΠΕΥ της Ελληνικής Τράπεζας (Επενδύσεις) Λτδ
Τερματισμός άδειας ΚΕΠΕΥ της Ελληνικής Τράπεζας (Επενδύσεις) Λτδ
08 Μαρ
2017
Άτομα που παρουσιάζονται ψευδώς ως εκπρόσωποι της ΕΚΚ
Άτομα που παρουσιάζονται ψευδώς ως εκπρόσωποι της ΕΚΚ
03 Μαρ
2017
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υ...
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υ...
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 10.03.2016)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY CYSEC & DOT.CY