Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου |
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
28 Ιουλ
2017
Επιβολή διοικητικού προστίμου στον κ. Χαράλαμπο Κυρίτση (ΔΣ της UBFS Invest p...
Επιβολή διοικητικού προστίμου στον κ. Χαράλαμπο Κυρίτση (ΔΣ της UBFS Invest p...
27 Ιουλ
2017
Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στον κ. Emmanuel Ayoun
Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στον κ. Emmanuel Ayoun
27 Ιουλ
2017
Χορήγηση εξαίρεσης από την υποχρέωση διενέργειας Δημόσιας Πρότασης προς τους ...
Χορήγηση εξαίρεσης από την υποχρέωση διενέργειας Δημόσιας Πρότασης προς τους ...
20 Ιουλ
2017
Ανάκληση της απόφασης επιβολής διοικητικών κυρώσεων στον κ. Amr Jamal Mohamed...
Ανάκληση της απόφασης επιβολής διοικητικών κυρώσεων στον κ. Amr Jamal Mohamed...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
01 Αυγ
2017
Ε231 ΚΕΠΕΥ - αναφορικά με τις Κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την πρ...
Ε231 ΚΕΠΕΥ - αναφορικά με τις Κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την πρ...
01 Αυγ
2017
Ε230 ΚΕΠΕΥ, Ρυθμιζόμενες Αγορές – Διαχειριστές Αγοράς - αναφορικά με Κατευθυν...
Ε230 ΚΕΠΕΥ, Ρυθμιζόμενες Αγορές – Διαχειριστές Αγοράς - αναφορικά με Κατευθυν...
01 Αυγ
2017
E232 ΚΕΠΕΥ - Κεφαλαιακά μέσα κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET 1) (στην Αγ...
E232 ΚΕΠΕΥ - Κεφαλαιακά μέσα κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET 1) (στην Αγ...
28 Ιουλ
2017
Ε229 Πιστοποιήσεις - Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης 01.07.2017-31.07.201...
Ε229 Πιστοποιήσεις - Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης 01.07.2017-31.07.201...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
11 Αυγ
2017
MiFID II Αδειοδότηση για Παρόχων Υπηρεσιών Αναφοράς Δεδομένων (Μόνο στην Αγγλ...
MiFID II Αδειοδότηση για Παρόχων Υπηρεσιών Αναφοράς Δεδομένων (Μόνο στην Αγγλ...
11 Αυγ
2017
MiFID II Κύριες αλλαγές αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών διασυνοριακώς (Μόνο...
MiFID II Κύριες αλλαγές αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών διασυνοριακώς (Μόνο...
11 Αυγ
2017
MiFID II Νέα έντυπα αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ (Μόνο στην ...
MiFID II Νέα έντυπα αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ (Μόνο στην ...
11 Αυγ
2017
Εκκαθάριση και διάλυση της Ημεδαπής ΟΣΕΚΑ FortiCap Umbrella Fund UCITS 1 Vari...
Εκκαθάριση και διάλυση της Ημεδαπής ΟΣΕΚΑ FortiCap Umbrella Fund UCITS 1 Vari...
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 10.03.2016)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY CYSEC & DOT.CY