Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Search:
Προσφορά για Παροχή Υπηρεσιών Κειμενογράφου
Προσφορά για Παροχή Υπηρεσιών Κειμενογράφου
22 Μαρτίου 2017
Τερματισμός άδειας ΚΕΠΕΥ της Ελληνικής Τράπεζας (Επενδύσεις) Λτδ
Τερματισμός άδειας ΚΕΠΕΥ της Ελληνικής Τράπεζας (Επενδύσεις) Λτδ
21 Μαρτίου 2017
Άτομα που παρουσιάζονται ψευδώς ως εκπρόσωποι της ΕΚΚ
Άτομα που παρουσιάζονται ψευδώς ως εκπρόσωποι της ΕΚΚ
08 Μαρτίου 2017
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών Suxess Management Ltd
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών Suxess Management Ltd
03 Μαρτίου 2017
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών Amiltrust Cyprus Ltd
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών Amiltrust Cyprus Ltd
03 Μαρτίου 2017
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών Olies Corporate Services Ltd
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών Olies Corporate Services Ltd
24 Φεβρουαρίου 2017
Νέο Έντυπο Αίτησης για χορήγηση άδειας ΚΕΠΕΥ
Νέο Έντυπο Αίτησης για χορήγηση άδειας ΚΕΠΕΥ
22 Φεβρουαρίου 2017
Παραλαβή αιτήσεων και αλληλογραφίας από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων της ΕΚΚ
Παραλαβή αιτήσεων και αλληλογραφίας από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων της ΕΚΚ
22 Φεβρουαρίου 2017
Τροποποιητική Οδηγία της ΕΚΚ για την Πιστοποίηση Προσώπων και τα Μητρώα Πιστοποίησης
Τροποποιητική Οδηγία της ΕΚΚ για την Πιστοποίηση Προσώπων και τα Μητρώα Πιστοποίησης
20 Φεβρουαρίου 2017
MiFID II/MiFIR - Κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις
MiFID II/MiFIR - Κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις
16 Φεβρουαρίου 2017
Ενίσχυση των Ρυθμιστικών Υποχρεώσεων των ΚΕΠΕΥ κατά την παροχή binary options
Ενίσχυση των Ρυθμιστικών Υποχρεώσεων των ΚΕΠΕΥ κατά την παροχή binary options
13 Φεβρουαρίου 2017
Απόφαση Δικαστηρίου σε αιτήσεις δια κλήσεως, Αρ. Υπ. 1131-2014, Ευθύμιος Μπουλούτας v ΕΚΚ, και Αρ. Υπ. 1134-2014, Παναγιώτης Κουννής v ΕΚΚ
Απόφαση Δικαστηρίου σε αιτήσεις δια κλήσεως, Αρ. Υπ. 1131-2014, Ευθύμιος Μπουλούτας v ΕΚΚ, και Αρ. Υπ. 1134-2014, Παναγιώτης Κουννής v ΕΚΚ
07 Φεβρουαρίου 2017
Εκούσια εκκαθάριση από μέλη για τον ΟΕΕΠΑΠ Red Stemmer Investment Fund Ltd
Εκούσια εκκαθάριση από μέλη για τον ΟΕΕΠΑΠ Red Stemmer Investment Fund Ltd
20 Ιανουαρίου 2017
Προσφορά για Παροχή Υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων σε θέματα Στατιστικής
Προσφορά για Παροχή Υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων σε θέματα Στατιστικής
19 Ιανουαρίου 2017
Επικαιροποίηση ανακοίνωσης μη εξουσιοδοτημένων ιστοσελίδων
Επικαιροποίηση ανακοίνωσης μη εξουσιοδοτημένων ιστοσελίδων
17 Ιανουαρίου 2017
Τερματισμός άδειας ΚΕΠΕΥ της Banc De Binary Ltd
Τερματισμός άδειας ΚΕΠΕΥ της Banc De Binary Ltd
11 Ιανουαρίου 2017
Ενδιάμεση Απόφαση Δικαστηρίου, Αρ. Υπ. 6471-2013, Ευθύμιος Μπουλούτας v ΕΚΚ
Ενδιάμεση Απόφαση Δικαστηρίου, Αρ. Υπ. 6471-2013, Ευθύμιος Μπουλούτας v ΕΚΚ
29 Δεκεμβρίου 2016
Απόφαση Δικαστηρίου, Αρ. Υπ. 1299-2014, Χρίστος Ορφανίδης v ΕΚΚ
Απόφαση Δικαστηρίου, Αρ. Υπ. 1299-2014, Χρίστος Ορφανίδης v ΕΚΚ
22 Δεκεμβρίου 2016
Μη εξουσιοδοτημένες ιστοσελίδες
Μη εξουσιοδοτημένες ιστοσελίδες
13 Δεκεμβρίου 2016
Παροχή Υπηρεσιών εμπειρογνώμονα σχετικά με τη διενέργεια ελέγχων σε θέματα παροχής/άσκησης επενδυτικών υπηρεσιών/δραστηριοτήτων.
Παροχή Υπηρεσιών εμπειρογνώμονα σχετικά με τη διενέργεια ελέγχων σε θέματα παροχής/άσκησης επενδυτικών υπηρεσιών/δραστηριοτήτων.
12 Δεκεμβρίου 2016
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 10.03.2016)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY CYSEC & DOT.CY