Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΟΕΕΠΑΠ
ΟΕΕΠΑΠ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΟΕΕΠΑΠ
Search:
all | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
1. 1st Property Alternative Investment Fund LNP Limited
Αρ. Άδειας: LPAIF63/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 13/03/2017
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 368391 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22514950, Φαξ: +357 22458520
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@1propertyfund.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
2. 7Q Invest Limited
Αρ. Άδειας: LPAIF25/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 11/01/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 351835 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 763344, Φαξ: +357 22 763355
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@7qfs.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
3. A.I.F. Real Economy Fund Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF43/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 16/05/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 357792 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +30 210 3248638, Φαξ: +30 210 6801 801
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: y.kyriazopoulos@i-insure.eu
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
4. AC Real Immobilien Fund Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF14/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 08/06/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 330598 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 447 781, Φαξ: +357 22 447 922
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@a-conversio.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
5. Aksioma Collective Investment Fund Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF18/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 08/06/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 332056 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 447 781, Φαξ: +357 22 447 922
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@a-conversio.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
6. Alphastone Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF09/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 13/05/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 326212 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25 581 005 / +357 25 366 551 / +44 20 7229 4995, Φαξ: +357 25 361 615
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@alphastone.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
7. Apiron28 Fund Management Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF47/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 11/07/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 352329 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25 508 515, Φαξ: +357 25 508 516
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: panos@apiron28.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
8. A-Realty Investment Fund Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF17/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 08/06/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 332081 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 447 781, Φαξ: +357 22 447922
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@a-conversio.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
9. Argus Algo Fund Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF21/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 27/07/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 319427 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 717 000, Φαξ: +357 22 717 070
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: argus@argus.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
10. Argus International Equities Fund Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF13/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 29/07/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 717000, Φαξ: +357 22 717070
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: argus@argus.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
11. Avalon Fixed Income Fund Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF08/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 18/05/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 343617 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +41 225082030, Φαξ: 001 847 564 4660
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@copperrealtyinvestments.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
12. Axima Fund Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF02/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 22/12/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 333897 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 757601, Φαξ: +357 22 757601
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: tg@axima.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
13. Azusa Fixed Income Diversified Fund Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF03/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 22/12/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 710710, Φαξ: +357 22 339312
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@globalcapital.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
14. BAO Global Fund (CY) Ltd (έχει μετατραπεί σε ΟΕΕ στις 23/3/2017)
Αρ. Άδειας: LPAIF11/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 08/07/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: , Φαξ:
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
15. Bluehouse Accession Property (II) L.P.
Αρ. Άδειας: LPAIF69/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 22/02/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: Σ11326 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25274000, Φαξ: +357 25339316
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: akaragianni@bluehousecapital.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
16. C.G. Capital Investment Limited
Αρ. Άδειας: LPAIF10/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 15/06/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 341073 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 556 500, Φαξ: +357 22 556 577
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: corp.services@multi-consult.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
17. CAF Contemporary Art Fund Limited
Αρ. Άδειας: LPAIF68/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 21/11/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 364853 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22600700, Φαξ: +357 22600701
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@fiducitrust.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
18. Cliff Capital Growth Fund Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF15/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 24/03/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 332098 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 447 781, Φαξ: +357 22 447 922
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@a-conversio.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
19. Closegate Investments Limited
Αρ. Άδειας: LPAIF39/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 28/03/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 303676 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22023000, Φαξ: +357 22028905
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@closegatefund.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
20. Corimia Real Estate Investment Fund
Αρ. Άδειας: LPAIF31/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 22/02/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 356490 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25849080, Φαξ: +357 25849100
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: chsofocleous@sofocleous.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
21. CSS Alpha Fund Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF37/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 11/01/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 216697 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +44 (0) 2072357642, Φαξ: +44 (0) 2072357647
Χώρα: UnitedKingdom
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: gm@css-europe.co.uk
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
22. CYCAP Opportunity Fund, LP
Αρ. Άδειας: LPAIF06/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 09/02/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: Σ12343 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 465151 / +357 22 757666, Φαξ: +357 22 379379 / +357 22 767740
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@cycap.eu
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
23. D Capital Investment Fund Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF28/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 01/02/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 353631 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 468600, Φαξ: +357 22 468333
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι: SKDA Capital Ltd
E-Mail: info@dcapitalfund.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
24. DFG Meze Model Fund Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF42/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 18/01/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 173932 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 76 14 00, Φαξ: +357 22 76 14 50
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@mezefund.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
25. Dimacos Fund Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF12/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 20/07/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 346934 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25 020 104, Φαξ: +357 25 020 340
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: support@dimacos.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
26. Evelisia Real Estate Investment Fund Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF30/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 22/02/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 358419 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25849080, Φαξ: +357 25849100
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: chsofocleous@sofocleous.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
27. Evolve Private Equity Fund Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF45/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 23/05/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 364555 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22766746, Φαξ: +357 22766745
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
28. Frizzy Fund Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF52/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 05/08/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 360797 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22455677, Φαξ: +357 22455626
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@numismacap.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
29. G.T. Falcon Real Estate Limited (ex One Plus Capital Real Estate Variable Capital Investment Company Ltd)
Αρ. Άδειας: LPAIF27/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 01/02/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 216697 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 021067, Φαξ: +357 22 021067
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: gm@css-europe.co.uk
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
30. Ganesha Fixed Income Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF48/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 02/11/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 313885 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 378199, Φαξ: +357 22 379379
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: ganesha@nisltd.li
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
31. GH Capital Investment Funds Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF36/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 29/02/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 356440 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 008767, Φαξ:
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: i.pascov@gmail.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
32. Global M&A Opportunities Fund Limited
Αρ. Άδειας: LPAIF29/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 08/02/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 355682 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 452600, Φαξ: +357 22 452611
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
33. Global Resources Fund Limited AIF with Limited Number of Persons
Αρ. Άδειας: LPAIF65/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 10/04/2017
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 368787 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 433 337, Φαξ: -
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: administrationGlobalResources@cydris.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
34. GMM AIFLNP LTD
Αρ. Άδειας: LPAIF61/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 09/01/2017
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: HE367653 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 205858, Φαξ: +357 22 378194
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@global-mm.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
35. Greenworld Fund AIF with Limited Number of Persons Limited
Αρ. Άδειας: LPAIF70/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 23/03/2017
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 368786 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 433 337, Φαξ: -
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: administrationGreenworld@cydris.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
36. Horizon Investment Fund Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF07/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 30/03/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 334120 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 556677, Φαξ: +357 22 556688
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@horizonifl.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
37. IBELIN Special Oppurtunities Fund Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF04/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 19/01/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 331473 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25 857700, Φαξ: +357 25 340327
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@ibelinfund.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
38. IFG Fund VCIC Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF64/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 13/02/2017
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 367782 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25814242, Φαξ: +357 25582158
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: ifg.director@cytanet.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
39. Indus Kamdhenu Fund Limited
Αρ. Άδειας: LPAIF62/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 11/07/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 271019 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25811700, Φαξ: +357 25811701
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: corp.services@multi-consult.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
40. International Leisure Marine Fund Limited
Αρ. Άδειας: LPAIF59/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 23/12/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: HE365541 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22026300, Φαξ: +357 22028806
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: manager@inlemaf.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
41. Larinda Fund VCIC Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF26/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 25/01/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 352346 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 400500, Φαξ: +357 22 400501
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@ledramanagement.net
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
42. Leon Value Fund AIFLNP Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF40/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 25/04/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 355714 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25 040013, Φαξ: +357 25 040122
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: leonmfo@leonmfo.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
43. Madison Asset Management Variable Capital Investment Company Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF51/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 05/08/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 359482 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25 251144, Φαξ: +357 25 250471
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: andreas@stelx.group
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
44. Map Opportunity & Growth Fund Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF01/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 17/11/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 333718 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25 351335, Φαξ: +357 25 351330
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: funds@mapsplatis.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
45. Merit Fixed Income Fund Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF05/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 19/01/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 3331493 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25 857900, Φαξ: +357 25 340327
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@meritfixed.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
46. Messina Fund VCIC Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF66/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 03/04/2017
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 369626 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 400500, Φαξ: +357 22 400501
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: funds@ledramanagement.net
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
47. Mouflon Real Estate Fund Limited
Αρ. Άδειας: LPAIF60/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 05/12/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 364315 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22873380, Φαξ: +357 22873381
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@mouflonfund.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
48. Nextius Capital London Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF58/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 20/10/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 328652 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22202860, Φαξ: +357 22202861
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@nextiuscapital.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
49. Nextius Capital Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF50/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 20/10/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 313482 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22202860, Φαξ: +357 22202861
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@nextiuscapital.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
50. NIO Global Fund Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF19/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 27/07/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 328432 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 272 700, Φαξ: +357 22 270 203
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: scharalambous@smctrust.ch
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
51. One Plus Capital Property Ventures Fund Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF67/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 03/04/2017
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 369889 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 496000, Φαξ: +357 22 493000
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: SShiatis@oneworldweb.net
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός: Σχέδιο για κατ’ εξαίρεση Πολιτογράφηση μη Κύπριων επενδυτών/ επιχειρηματιών
52. Osys Global Diversified Investment Fund (OGDIF) Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF55/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 21/09/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 262552 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22460320, Φαξ: +357 22460321
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: accounting@osysglobal.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
53. P.L. Property Gallery Fund Limited
Αρ. Άδειας: LPAIF49/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 25/07/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 363902 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25322112, Φαξ: +357 25322132
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: legal@cypruspropertygallery.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
54. Poalim Real Estate Fund (Cyprus) Limited
Αρ. Άδειας: LPAIF72/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 09/05/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 330639 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 460446, Φαξ: +357 22 761176
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: messios@messios.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
55. Polyvalent Capital Variable Capital Investment Company Limited
Αρ. Άδειας: LPAIF73/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 07/06/2017
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 372009 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: , Φαξ:
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
56. RAM Cyprus Debt Variable Capital Investment Company AIF with Limited Number of Persons Limited
Αρ. Άδειας: LPAIF20/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 20/10/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 347694 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25 814870, Φαξ: +357 25 591540
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@ramgroup.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
57. Red Stemmer Investments Fund Ltd (εκούσια εκκαθάριση)
Αρ. Άδειας: LPAIF23/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 26/10/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 305986 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 418811, Φαξ: +357 22 418810
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: a.kartalis@global-mm.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
58. Sapien Fund
Αρ. Άδειας: LPAIF53/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 05/08/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: Σ12587 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22678944, Φαξ: +357 22681887
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@treppides.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
59. Sherbrooke Fund VCIC Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF35/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 29/02/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 354164 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 021067, Φαξ: +357 22 600876
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@sherbrooke.cy.net
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
60. T2 Bluehouse Capital Partners L.P
Αρ. Άδειας: LPAIF56/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 22/02/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: Σ11030 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25274000, Φαξ: +357 25339316
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: akaragianni@bluehousecapital.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
61. The Active Cyprus Banking Sector Fund Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF32/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 26/10/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 300854 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 710710, Φαξ: +357 22 339332
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: alkis@globalcapital.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
62. V.I.L VENUS ISLAND LTD
Αρ. Άδειας: LPAIF24/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 21/12/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 353672 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 205 858, Φαξ: +357 22 378 194
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@global-mm.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
63. Vingis Real Estate Investment Fund Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF16/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 08/06/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 330333 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 447 781, Φαξ: +357 22 447 922
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@a-conversio.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
64. WIF Worldwide Investment Fund Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF41/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 25/04/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 355911 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25114000, Φαξ: +357 25114001
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: elena.smyrli@wifltd.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
65. WSFIS Global Opportunities Fund Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF46/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 06/06/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 357104 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22878484, Φαξ: +357 22777198
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: wsfisfund@wsfis.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
66. Zhitang Bigbang Fund Ltd
Αρ. Άδειας: LPAIF57/2014 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 19/09/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 360972 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22889999, Φαξ: +357 22889988
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 10.03.2016)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY CYSEC & DOT.CY