Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΔΥ
ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΔΥ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΕΠΔΥ ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΔΥ
ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΔΥ
Search:
all | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
1. A.A.M & C. Ltd
Αρ. Άδειας: 11/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 02/08/2013
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 209530 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25360015 , Φαξ: 25360025
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: Cyprus@allied-asset.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Όλες Όλες
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
2. A.J.K. Bureau of Consultants Ltd
Αρ. Άδειας: 01/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 04/03/2013
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 55456 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 24 668 800 , Φαξ: 24 668 866
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: central@ajkboc.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Όλες Όλες
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
3. A.M.Bekkali Consulting and Services Limited
Αρ. Άδειας: 67/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 02/06/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 179360 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 24622811, Φαξ: 24622812
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: bekkali@logosnet.cy.net
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
4. AAA Regent Consultants Limited
Αρ. Άδειας: 114/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 09/02/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 138286 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22879702, Φαξ: 22355551
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: ctsaggaris@aaaregent.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
5. Alecont Group Ltd
Αρ. Άδειας: 34/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 10/03/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 316055 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22681681 , Φαξ: 22764443
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: alecont-group@cytanet.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (β)(vi) - (β)(vii) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (β)(vi) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
6. Alexandrou Corporate Services Ltd
Αρ. Άδειας: 170/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 25/07/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 254922 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25753050, Φαξ: 25724926
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: admin@alexandrougroup.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
7. Alpha IBC Limited
Αρ. Άδειας: 95/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 27/10/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 154656 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22447732, Φαξ: 22447781
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: alphaibc@alphaibc.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
8. Alter Domus (Cyprus) Limited
Αρ. Άδειας: 65/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 26/05/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 217522 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22465151, Φαξ: 22379379
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: george.rologis@alterdomus.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
9. Altus Citadel Corporate Services Ltd
Αρ. Άδειας: 26/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 17/02/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 317807 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22252774 , Φαξ: 22450775
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: admin@altuscitadel.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (iv) και (vi)-(viii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (iv) και (vi)-(viii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
10. Amicorp (Cyprus ) Limited
Αρ. Άδειας: 87/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 06/10/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 157585 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22504000, Φαξ: 22504100
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: officialcy@amicorp.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
11. Animo Associates (Cyprus) Ltd
Αρ. Άδειας: 169/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 11/07/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 185574 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22678369, Φαξ: 22678371
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: Jolanta.Narmontaite@animoassociates.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (vi)-(viii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (vi)-(viii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
12. Anmexis Corporate Services Limited
Αρ. Άδειας: 153/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 08/02/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 204571 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25340776, Φαξ: 25341228
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: customer.support@anmexis.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
13. Apollo (Cyprus) Ltd
Αρ. Άδειας: 167/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 27/06/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 241994 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22873496, Φαξ: 22873497
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: cyprus@apollo-international.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) and (vii) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) and (vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
14. Ariannol (Trust) Company Limited
Αρ. Άδειας: 112/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 22/12/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 301028 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 26818356, Φαξ: 26953322
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: enquiries@ariannol.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
15. Asoted Services Limited
Αρ. Άδειας: 80/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 14/07/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 40444 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25850000, Φαξ: 25850055
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: asoted@asoted.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
16. Asticrest Limited
Αρ. Άδειας: 19/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 31/12/2013
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: HE319044 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25103904 , Φαξ: 25313583
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: catherine@yourbooks.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv), (β)(vi)- (β)(vii) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv), (β)(vi)- (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
17. B.I.A. Business & Investment Advisors Ltd
Αρ. Άδειας: 37/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 27/03/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 222993 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25383826 , Φαξ: 25343380
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@bia.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
18. Bizserve Consultants Ltd
Αρ. Άδειας: 66/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 02/06/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 129896 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22375504, Φαξ: 22377583
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@bizserve.eu
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
19. BKMS Ltd
Αρ. Άδειας: 96/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 27/10/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 152631 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22265360, Φαξ: 22265361
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@bkmsgroup.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
20. BlauStein Corporate Services Ltd
Αρ. Άδειας: 171/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 05/08/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 269310 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22674949, Φαξ: 22666780
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@blaustein.pro
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
21. Brazhnikov & Partners Ltd
Αρ. Άδειας: 127/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 18/05/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 294259 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25251385, Φαξ: 25251387
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: pb@cy-consult.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
22. Bridge Global Solutions Services Limited (ex J&T Global Services Limited)
Αρ. Άδειας: 86/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 28/07/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 131634 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22460811, Φαξ: 22460885
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info-cy@gsstrust.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
23. C & P Business Administration Limited
Αρ. Άδειας: 85/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 28/07/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 172279 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22755528, Φαξ: 22755529
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: corporadmin@cpadministration.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (ii) and (iv) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (ii) and (iv) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
24. C. Savva & Associates Ltd
Αρ. Άδειας: 29/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 10/03/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 261578 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22516671 , Φαξ: 22516672
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: c.savva@savvacyprus.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
25. Centaur Trust Services (Cyprus) Ltd
Αρ. Άδειας: 05/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 27/05/2013
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 180103 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22 499 994 , Φαξ: 22 499 984
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@centaurtrust.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Όλες Όλες
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
26. CEOCORP Ltd
Αρ. Άδειας: 187/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 08/05/2017
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 359275 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22503033, Φαξ: 22503244
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: viktorija.dunciene@ceocorp.net
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) -(β)(iv) and (β)(vi) - (vii) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) -(β)(iv) and (β)(vi) - (vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
27. Chartac Management Services Limited
Αρ. Άδειας: 83/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 28/07/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 18466 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22817500, Φαξ: 22756308
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: cms@chartac.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
28. Chesterfield Corporate Services Limited
Αρ. Άδειας: 79/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 07/07/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 297871 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 878785, Φαξ: 25 341545
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: pani@groupchesterfield.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
29. Chesterfield Management Limited
Αρ. Άδειας: 78/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 07/07/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 133123 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 878785, Φαξ: 25 341545
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: pani@groupchesterfield.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
30. CITCO (Cyprus) Ltd
Αρ. Άδειας: 172/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 12/09/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 144721 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22361600, Φαξ: 22361650
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: MVujnovic@citco.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(v) και (vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(v) και (vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
31. Consulco Limited
Αρ. Άδειας: 100/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 03/11/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 58332 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22361300, Φαξ: 22752597
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@consulco.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
32. Corpag Services (Cyprus) Ltd
Αρ. Άδειας: 90/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 06/10/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 148472 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25823160, Φαξ: 25823331
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
33. Crendaro Investments Limited
Αρ. Άδειας: 93/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 13/10/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 222640 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25837300, Φαξ: 25342192
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
34. Crystal Cyprus Corporate & Finance Services Ltd
Αρ. Άδειας: 72/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 07/07/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 213865 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22583000, Φαξ: 22670033
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: cyprus@crwwgroup.net
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (vii) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
35. CST Trustees Limited
Αρ. Άδειας: 69/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 02/06/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 313072 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22020140, Φαξ: 22102086
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: contact@csttrust.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
36. Cyproman Services Ltd
Αρ. Άδειας: 56/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 12/05/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 78326 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22474000, Φαξ: 22474808
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@cyproman.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
37. Cyworld Group of Companies Ltd
Αρ. Άδειας: 175/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 18/11/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 322325 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22366777, Φαξ: 22366778
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: cyworld@cyworld.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
38. Damelen Consulting Limited
Αρ. Άδειας: 166/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 25/07/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 248497 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22680602, Φαξ: 22662860
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@damelaw.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
39. Delfi Corporate Services Ltd
Αρ. Άδειας: 03/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 16/04/2013
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 241283 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22 376867 , Φαξ: 22 376866
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: theodoulou@delficorp.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
40. Delta Quest (Nominees) Limited
Αρ. Άδειας: 103/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 10/11/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 2776 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25878480, Φαξ: 25761160
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: corporate@deltaquestgroup.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (β)(vi)-(β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (β)(vi)-(β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
41. Dema Services Limited
Αρ. Άδειας: 63/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 26/05/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 97757 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22751 555, Φαξ: 22452054
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: Centralmail@demaservices.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
42. Dixcart Management (Cyprus) Limited
Αρ. Άδειας: 125/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 11/05/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 310256 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25030637, Φαξ: 25343390
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: advice.cyprus@dixcart.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
43. Dynasource Consultancy Limited
Αρ. Άδειας: 163/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 16/05/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 141950 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +35722462815, Φαξ: +35722378979
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@dynasource.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
44. E. Neocleous Trust Company Limited (ex A. Neocleous Trust Company Limited)
Αρ. Άδειας: 139/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 29/06/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 218790 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25110000, Φαξ: 25110019 / 25110023
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@neocleous.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
45. ECDDP Cyprus Limited
Αρ. Άδειας: 165/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 27/06/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 210588 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22681106, Φαξ: 22681107
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: anna.charalambous@cy.ecddp.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
46. Egard Management Ltd
Αρ. Άδειας: 101/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 10/11/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 335042 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25730000, Φαξ: 25378537
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@egard.net
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
47. Elagnus Consulting Limited
Αρ. Άδειας: 122/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 16/03/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 250106 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 24629040, Φαξ: 24629039
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: siler@elagnus.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
48. Eltoma Holdings Limited
Αρ. Άδειας: 152/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 08/02/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 149028 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25345010, Φαξ: 25818852
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@eltoma-global.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (β)(vi)-(vii) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (β)(vi)-(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
49. Enter Winglobe Management Ltd
Αρ. Άδειας: 177/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 21/11/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 325421 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22767750, Φαξ: 22767704
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: winglobe.inter@cytanet.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: Τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 (1)(β)(i)-(iv) και (vii) του Νόμου Τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 (1)(β)(i)-(iv) και (vii) του Νόμου
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
50. Epamina Corporate Ltd
Αρ. Άδειας: 121/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 16/03/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 338134 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25028102, Φαξ: 25028103
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@epamina.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
51. Equation Corporate Services Ltd
Αρ. Άδειας: 41/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 07/04/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 310288 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22257128 / 22257129 , Φαξ: 22257121
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@equationcs.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
52. Esteramis Professional Services Ltd (ex G.S.L. Law & Consulting Limited)
Αρ. Άδειας: 108/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 09/12/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 104088 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22003146 , Φαξ: 22003147
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: gsl@gsl.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
53. Eurofast Taxand Ltd
Αρ. Άδειας: 04/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 23/04/2013
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 192921 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22 699222 , Φαξ: 22 699004
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@eurofast.eu
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
54. Eva Investments Service Ltd
Αρ. Άδειας: 192/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 18/09/2017
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 68731 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22260368; 22250596, Φαξ: N/A
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: maria@evainvservice.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
55. EWMT Eurowealth Management & Trustees Ltd
Αρ. Άδειας: 147/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 07/12/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 234293 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25346800, Φαξ: 25341119
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: lophitoulaw@cytanet.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
56. Exit Leadconsult Ltd
Αρ. Άδειας: 146/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 21/09/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 344157 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22001451/ 2, Φαξ: n/a
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: sthalassinos@exitleadconsult.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Όλες Όλες
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
57. F.C.I. Limited
Αρ. Άδειας: 160/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 04/04/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 7644 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22673800, Φαξ: 22665299
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@fci.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
58. Feldmans Management (Overseas) Limited
Αρ. Άδειας: 58/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 12/05/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 127822 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22873860, Φαξ: 22873861
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@feldmans.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
59. Fiducenter (Cyprus) Ltd
Αρ. Άδειας: 08/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 08/07/2013
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 152889 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25504000 , Φαξ: 25504100
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: fiducenter@fiducenter.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: Όλες Όλες
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
60. Fiduciana Trust (Cyprus) Limited
Αρ. Άδειας: 71/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 07/07/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 253071 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22460890, Φαξ: 22766022
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@fiduciana.net
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
61. First Names (Cyprus) Ltd
Αρ. Άδειας: 52/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 25/04/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 86422 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22749000, Φαξ: 22749100
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: maria.hadjivassiliou@firstnames.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
62. Flexi Consultants (Cyprus) Limited
Αρ. Άδειας: 47/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 25/04/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 256640 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 70002555, Φαξ: 70002333
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@flexi-group.net
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
63. Forpost Corporate Services Ltd
Αρ. Άδειας: 38/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 27/03/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 278239 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 24251257 / 24251258 , Φαξ: 24251259
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@forpost-corp.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
64. Frametec Ltd
Αρ. Άδειας: 06/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 17/06/2013
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 105579 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 443 111, Φαξ: 25 443 112
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: office@frametecltd.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i), (ii), (iv), (vii) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i), (ii), (iv), (vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
65. G. S. Joannou & Co Ltd
Αρ. Άδειας: 106/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 09/12/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 154402 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25735490, Φαξ: 25735020
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: geoserv@cytanet.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(viii) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(viii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
66. Gainfield Enterprises Ltd
Αρ. Άδειας: 129/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 18/05/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 59336 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25564555, Φαξ: 25560438
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@gainfield.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
67. GIF Capital Limited
Αρ. Άδειας: 136/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 08/06/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 321507 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22256069, Φαξ: 22256067
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: cyprus@gifcapital.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (β)(vii) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
68. Globemax Limited
Αρ. Άδειας: 164/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 23/05/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 262056 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22024420, Φαξ: 22028302
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: stellak@globemaxlimited.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
69. GQS Services Limited
Αρ. Άδειας: 53/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 25/04/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 309527 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22 660 183, Φαξ: 22 660 187
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@gqs-services.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
70. Guricon Limited
Αρ. Άδειας: 98/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 03/11/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 254447 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 24821200, Φαξ: 24821201
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: bambos.charalambous@guricon.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
71. Halman Consultans (Overseas) Limited
Αρ. Άδειας: 61/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 12/05/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 78148 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22660585, Φαξ: 22676747
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: office@halmantrustees.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
72. Hatesh Ltd
Αρ. Άδειας: 12/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 23/09/2013
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: HE281263 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25355676 , Φαξ: 25747818
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: charlopa@cytanet.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
73. Hellenic Secretarial Services Ltd
Αρ. Άδειας: 131/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 25/05/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 337963 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22458100, Φαξ: 22762741
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: m.mavridou@eme.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
74. I.F.B.C Business Services Ltd
Αρ. Άδειας: 31/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 10/03/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 148445 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22375340 , Φαξ: 22375339
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@ifbc.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
75. IFSA Management Limited
Αρ. Άδειας: 151/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 01/02/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 345619 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25313169, Φαξ: 25311996
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@ifsaexperts.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
76. ILCOM Limited
Αρ. Άδειας: 77/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 07/07/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 144102 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22268500, Φαξ: 22586900
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: ilcom.ltd@ilcom-managementservices.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
77. Insero Ltd
Αρ. Άδειας: 174/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 26/09/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 354023 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 24533731, Φαξ: 24533780
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@insero-cy.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (vi)- (vii) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (vi)- (vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
78. Interquick Limited
Αρ. Άδειας: 134/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 08/06/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 190258 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22497676, Φαξ: 22497675
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: reception@interquick.eu
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
79. Interstatus Business Services Ltd
Αρ. Άδειας: 21/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 13/01/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 273782 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22766120 , Φαξ: 22766125
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@interstatus.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
80. Intertrust (Cyprus) Limited
Αρ. Άδειας: 70/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 23/06/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 284201 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25257120, Φαξ: 25257121
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: Cyprus@intertrustgroup.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
81. Investcor Corporate Ltd
Αρ. Άδειας: 64/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 26/05/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 292892 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25000333, Φαξ: 25000133
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@investcor.eu
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
82. Iris Corporate Services Limited
Αρ. Άδειας: 143/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 23/07/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 295820 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22258500, Φαξ: 22250437/8
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: iris@iriscorporate.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
83. Kapnella Limited
Αρ. Άδειας: 183/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 27/03/2017
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 255804 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22313880, Φαξ: N/A
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@kapnella.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(v) και (vii) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(v) και (vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
84. KHGP Ltd (ex Hoijer Ltd)
Αρ. Άδειας: 188/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 08/05/2017
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 362096 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22751001, Φαξ: 22751002
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@khgpltd.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Όλες Όλες
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
85. Korpus Prava Corporate Services Ltd
Αρ. Άδειας: 14/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 25/10/2013
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 181428 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25582848 , Φαξ: 25582868
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: Cyprus@korpusprava.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
86. KPM Consulting Limited
Αρ. Άδειας: 132/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 25/05/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 105563 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25355171, Φαξ: 25355174 / 25358688
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: chryso@kpm.eu.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
87. Laveco Limited
Αρ. Άδειας: 120/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 02/03/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 109969 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 24636919, Φαξ: 24636920
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: cyprus@laveco.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (β)(vii) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
88. Leo Trust Cyprus Ltd [ex MMG Cyprus Ltd]
Αρ. Άδειας: 40/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 07/04/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 276262 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22420123 , Φαξ: 22420121
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: marios.charalambides@leotrust.net
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
89. Lewben Cyprus Limited
Αρ. Άδειας: 94/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 20/10/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: HE326003 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22374232, Φαξ: 22376056
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: magdalyna.umalenova@lewben.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (vi) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (vi) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
90. Lexline Limited
Αρ. Άδειας: 141/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 13/07/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 306378 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25107396, Φαξ: 25107397
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@lexline.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (β)(vi) - (β)(vii) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (β)(vi) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
91. Lexpro Holdings & Consulting Services Ltd
Αρ. Άδειας: 27/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 24/02/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 298000 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22375340, Φαξ: 22375339
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: customer.support@lexproholdings.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
92. Lighthouse Corporate Service (LCS) Ltd
Αρ. Άδειας: 73/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 07/07/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 257290 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25373703, Φαξ: 25107237
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: Kateryna.serikova@lighthouse-group.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(v) και (vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(v) και (vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
93. M.S.O. Corporate Services Limited
Αρ. Άδειας: 75/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 07/07/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 100927 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22591266, Φαξ: 22591265
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@mso.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
94. Macys Corporate Services Ltd
Αρ. Άδειας: 36/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 17/03/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 150068 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22451212 , Φαξ: 22445138
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: infoms@mcscy.org
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
95. Margelore Management Ltd
Αρ. Άδειας: 124/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 03/08/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 113760 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25735490, Φαξ: 25735020
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: l-joannou@cytanet.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(viii) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(viii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
96. Markom Management (Cyprus) Limited
Αρ. Άδειας: 89/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 06/10/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 230818 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25342913, Φαξ: 25340245
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@markomgroup.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (ii) καθώς και 4(1)(β)(iv) και (vii) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (ii) καθώς και 4(1)(β)(iv) και (vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
97. Mastserve Ltd
Αρ. Άδειας: 116/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 16/02/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 184549 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25812210, Φαξ: 25313933
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@mastserve.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
98. Megaserve Nominee Services Ltd
Αρ. Άδειας: 135/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 08/06/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 178018 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22767770, Φαξ: 22767740
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: djole@megaserve.eu
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
99. Menwin Management Limited
Αρ. Άδειας: 82/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 28/07/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 269790 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22465950, Φαξ: 22465949
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: menwin@cytanet.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
100. MG Master Group Mutual Trust Ltd
Αρ. Άδειας: 156/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 15/02/2016
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 117543 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22356920, Φαξ: 22356918
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: gogo@georgallalaw.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Όλες Όλες
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
101. Midland Consult (Cyprus) Ltd
Αρ. Άδειας: 49/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 25/04/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 174441 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22755250, Φαξ: 22755240
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: ea@midlandconsult.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
102. Multi-Consult Limited
Αρ. Άδειας: 22/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 20/01/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 22322 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22556500 , Φαξ: 22556577
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: Corp.services@multi-consult.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες: Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου] Διαχείριση ή διοίκηση εμπιστευμάτων [άρθρο 4(1)(α) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
103. Mutual Trust Ltd
Αρ. Άδειας: 44/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 07/04/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 80345 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22772240 , Φαξ: 22778862
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@mutual-trust.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
104. Nobel Trust Limited
Αρ. Άδειας: 84/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 28/07/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 248831 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22022777, Φαξ: 22022700
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@nobeltrust.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
105. Novatax Limited
Αρ. Άδειας: 107/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 09/12/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 330596 (Registration Date: )
Διαχειριστής:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25370008, Φαξ: 25340188
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@novatax.com
Διοικητικές Υπηρεσίες: Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (β)(vii) του Νόμου] Ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών [άρθρο 4(1)(β)(i) - (β)(iv) και (β)(vii) του Νόμου]
Scope Of Authorization:
Σκοπός:
106. NPB Management Center Ltd
Αρ. Άδειας: 159/196 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)