Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. Σφάλματα στην διαδικασία παραλαβής πιστοποιητικού

Όταν προσπαθώ να κάνω την διαδικασία στην συσκευή usb μου μέσω της ιστοσελίδας της Adacom, λαμβάνω ένα μήνυμα λάθους και δεν μου επιτρέπει να προχωρήσω.
Τα πιθανά σφάλματα και οι αντίστοιχες λύσεις τους, παρουσιάζονται:
  • Πριν προχωρήσετε με τη διαδικασία pick-up, το αδειοδοτικό USB θα πρέπει να εισαχθεί στη θύρα USB του υπολογιστή σας και το πρόγραμμα middleware θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί ήδη.
  • Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στην κατάλληλη ιστοσελίδα Adacom που είναι https://pki.adacom.com/xak/gr
  • Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το ίδιο PC, το ίδιο πρόγραμμα περιήγησης και ότι έχετε συνδεθεί με τον ίδιο χρήστη με αυτόν που έχετε χρησιμοποιήσει προηγουμένως στην διαδικασία Εγγραφής ή στην ανανέωση του ψηφιακού πιστοποιητικού σας.
  • Το πρόγραμμα περιήγησης που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει και στις δύο περιπτώσεις είναι ο Internet Explorer. Εάν το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε για την εγγραφή ή την ανανέωση είναι το Chrome, τότε το πιστοποιητικό θα πρέπει να ανακληθεί (η διαδικασίας ανάκλησης εξηγείται σε ένα διαφορετικό σημείο των ερωταπαντήσεων παρακάτω) και η διαδικασία θα πρέπει να γίνει από την αρχή.
  • Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία παραλαβής η συσκευή USB θα πρέπει να αφαιρεθεί από τη θύρα USB και να εισαχθεί ξανά στη θύρα USB, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί για την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων χρησιμοποιώντας την εφαρμογή CySEC Digital Signer που βρίσκετε στο http://www.cysec.gov.cy/el-GR/entities/digital-signature/DIGITAL-SIGNER/

2. Εμφάνιση λάθους Δημόσιου κλειδιού (Public Key error)

Κατά την διαδικασία εγγράφεις του ψηφιακού πιστοποιητικού (Public Key) με την ADACOM εμφανίζετε μήνυμα σφάλματος. Πώς μπορώ να προχωρήσω;
Συνήθως αυτό το είδος του λάθους εμφανίζεται με τον Internet Explorer έκδοση 11. Εάν βλέπετε αυτό το μήνυμα, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
  1. Πηγαίνετε στην ιστοσελίδα της Adacom χρησιμοποιώντας τον Internet Explorer και από το μενού επιλέξτε Tools / Compatibility View Settings.
  2. Κάντε κλικ στο κουμπί add για να συμπεριλάβετε τo Adacom.com στη λίστα: «Websites you’ve added to Compatibility View».
  3. Κάντε κλικ στο κουμπί close, κάντε επανεκκίνηση του Internet Explorer και επαναλάβετε τη διαδικασία εγγραφής από την αρχή.

3. Πως μπορώ να ακυρώσω (ανακαλέσω) το ψηφιακό πιστοποιητικό μου;

Πώς μπορώ να ακυρώσω (ανακαλέσετε) το ψηφιακό πιστοποιητικό μου;
Προκειμένου να ανακαλέσετε το πιστοποιητικό θα πρέπει να ακολουθήσετε τα ακόλουθα βήματα:
 
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Adacom, https://pki.adacom.com/xak/gr και επιλέξτε την τελευταία επιλογή από τη λίστα Ανάκληση.
 
Ακολουθήστε τις οδηγίες.
 
Μετά την ανάκληση του πιστοποιητικού οι χρήστες συνιστάται να αφαιρέσουν το πιστοποιητικό που έχει ανακληθεί από τη συσκευή τους.
Για να διαγράψετε ένα πιστοποιητικό από τη συσκευή, οι χρήστες πρέπει να συνδεθούν με την εφαρμογή  διαχείρισης της συσκευής τους, να επιλέξουν το πιστοποιητικό που έχει ανακληθεί και πατήσουν το κουμπί Διαγραφή (delete) από τη γραμμή εργαλείων.

4. Μπορώ να χρησιμοποιήσω την κενή συσκευή USB(Token) και πάλι;

Μπορώ να χρησιμοποιήσω την κενή συσκευή USB(Token) και πάλι;
Η κενή συσκευή  μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά από ένα νέο χρήστη. Σε αυτή την περίπτωση, ένα νέο πιστοποιητικό πρέπει να εκδοθεί στο νέο χρήστη ακολουθώντας τη διαδικασία που έχει δημοσιευτεί. Ο νέος κάτοχος της ψηφιακής υπογραφής θα χρεώνονται μόνο με το ετήσιο κόστος έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού (€ 120).

5. Η συσκευή ζητάει έναν κωδικό PIN ή τη φράση πρόσβασης (Passphrase). Τι πρέπει να κάνω; Τι είναι η συνθηματική φράση (challenge phrase);

Η συσκευή ζητάει έναν κωδικό PIN ή τη φράση πρόσβασης (Passphrase). Τι πρέπει να κάνω; Τι είναι η συνθηματική φράση (challenge phrase);
• USB Token PIN ή Φράση πρόσβασης (Passphrase):
Το προεπιλεγμένο PIN της συσκευής USB από την Oberthur Technologies είναι το "9999". Το προεπιλεγμένο PIN της συσκευής ΑΘΗΝΑ smartcard είναι "11111111" (8). Ο υπολογιστής σας θα σας ζητήσει τον κωδικό PIN κάθε φορά που χρειάζεται να επικοινωνήσει με τη συσκευή USB. Ανάλογα με το είδος της συσκευής μπορεί να σας ζητηθεί κωδικός PIN ή Φράση πρόσβασης (Passphrase).
 
• Συνθηματική φράση (challenge phrase);
Κατά τη διαδικασία εγγραφής, θα σας ζητηθεί να εισάγετε μια συνθηματική φράση (challenge phrase). Η συνθηματική φράση (challenge phrase) χρησιμοποιείται μόνο όταν ο χρήστης εκτελεί τη διαδικασία ανάκλησης του πιστοποιητικού ή της διαδικασίας ανανέωσης.
 
• PIN παραλαβής:
Όταν η αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού σας έχει εγκριθεί, ο χρήστης θα λάβει ένα email με οδηγίες για το πώς να παραλάβει το πιστοποιητικό του / της. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιέχει το PIN παραλαβής, το οποίο αποτελείται από 9 ψηφία. Το PIN παραλαβής χρησιμοποιείται μόνο για την παραλαβή του πιστοποιητικού από τον χρήστη.

6. Η συσκευή USB token μου έχει κλειδώσει. Τι πρέπει να κάνω;

Η συσκευή USB token μου έχει κλειδώσει. Τι πρέπει να κάνω;
Η συσκευή USB Oberthur Technologies κλειδώνει  μετά από τρεις (3) ανεπιτυχείς προσπάθειες σύνδεσης, ενώ η συσκευή USB ΑΘΗΝΑ smartcard στις οκτώ (8). Η διαδικασία ξεκλειδώματος θα πρέπει να γίνει καλώντας το τμήμα πληροφορικής της Επιτροπής.
 
Εάν ο χρήστης συνεχίζει να εισάγει λανθασμένους κωδικούς σύνδεσης (πχ. το password) μετά τις τρεις (3) προσπάθειες και οκτώ (8) αντίστοιχα τότε η συσκευή κλειδώνεται μόνιμα και αχρηστεύεται. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης καλείται να αγοράσει νέα συσκευή.( € 90)

7. Έχω επιπλέον πιστοποιητικά εγκατεστημένα στον υπολογιστή μου. Μπορώ να χρησιμοποιήσω κάποιο από αυτά;

Έχω επιπλέον πιστοποιητικά εγκατεστημένα στον υπολογιστή μου. Μπορώ να χρησιμοποιήσω κάποιο από αυτά;
Το μόνο ψηφιακό πιστοποιητικό που είναι αποδεκτό, είναι το αναγνωρισμένο πιστοποιητικό που εκδίδεται από την ADACOM.

8. Από πού μπορεί να αποκτηθεί η συσκευή USB (ΑΔΔΥ);

Από πού μπορεί να αποκτηθεί η συσκευή USB (ΑΔΔΥ);
• Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο μπορεί να αποκτήσει αναγνωρισμένο ψηφιακό πιστοποιητικό και Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) με την παρουσία του στα γραφεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ή
 με την παρουσία εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου αντί του φυσικού προσώπου προσκομίζοντας τα σχετικά έγγραφα εξουσιοδότησης.
• Τα γραφεία της Επιτροπής βρίσκονται στη Διαγόρου 27, 2ος όροφος, Λευκωσία. Τα γραφεία βρίσκονται πάνω από Marzano Εστιατόριο, απέναντι από τα TGI Friday’s (Λευκωσίας).
• Μόνο το ενδιαφερόμενο άτομο που θα αποκτήσει την ΑΔΔΥ ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του πρέπει να επισκεφθεί τα γραφεία της Επιτροπής με τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις και έγγραφα.

9. Μια ΚΕΠΕΥ που έχει πάρει άδεια πρόσφατα πρέπει να αποκτήσει συσκευή USB (ΑΔΔΥ);

Μια ΚΕΠΕΥ που έχει πάρει άδεια πρόσφατα πρέπει να αποκτήσει συσκευή USB (ΑΔΔΥ);
• Η ψηφιακή υπογραφή θα απαιτείται από τις 25 Οκτωβρίου 2013 για οποιαδήποτε χρήση TRS. Το σύστημα TRS χρησιμοποιείται για την υποβολή εγγράφων που εμπίπτουν στο CRD, CIF Record Content και TREM.
• Η υποχρέωση σχετικά με το CRD (αρχεία Excel-Form 6.1, 8.1 & 8.2) ενεργοποιείται αμέσως μετά την έγκριση της ΚΕΠΕΥ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και τα έντυπα θα πρέπει να υποβληθούν ανεξαρτήτως εάν η ΚΕΠΕΥ είναι ενεργοποιημένη ή όχι.
• Η υποχρέωση όσον αφορά το CIF Record Content καθορίζεται στην επιστολή άδειας της ΚΕΠΕΥ.  Εντός δώδεκα (12) μηνών, θα πρέπει να υποβληθεί αρχείο XML με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες της ΚΕΠΕΥ σύμφωνα με την εγκύκλιο ΕΓ 144-2012-01.
• Η υποχρέωση όσον αφορά το TREM (γνωστοποίηση συναλλαγών) ενεργοποιείται όταν η ΚΕΠΕΥ έχει να ανακοινώσει συναλλαγές σύμφωνα με το άρθρο 45 του Νόμου 144 (Ι) / 2007.

Ως εκ τούτου, και με δεδομένη την υποχρέωση του CRD παραπάνω, η ΚΕΠΕΥ θα πρέπει να αποκτήσει μια ψηφιακή υπογραφή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην Εγκύκλιο ΕΓ της Επιτροπής 144-2013-25 ανεξάρτητα αν είναι ενεργοποιημένη ή όχι.

10. Πώς πιστοποιούνται τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στο εξωτερικό;

Πώς πιστοποιούνται τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στο εξωτερικό;
Αν το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από ΚΕΠΕΥ και είναι στην Κύπρο τότε κάθε έγγραφο που απαιτεί πιστοποίηση (δηλαδή ένα αντίγραφο της ταυτότητας / διαβατηρίου του αιτούντος) πρέπει να πιστοποιείται από ένα πιστοποιών υπάλληλο.
 
Αν το άτομο είναι στο εξωτερικό, τότε κάθε έγγραφο που απαιτεί πιστοποίηση (δηλαδή ένα αντίγραφο της ταυτότητας / διαβατηρίου του αιτούντος) θα πρέπει να έχει πιστοποιηθεί από πρεσβεία οποιασδήποτε χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τις αρμόδιες αρχές των άλλων χωρών, σύμφωνα με τις Διεθνείς Συμβάσεις.
 
Δεν χρειάζεται πιστοποίηση όταν ένα πρόσωπο υποβάλλει αίτηση για τον εαυτό του / της.

11. Πόσα άτομα από την ίδια ΚΕΠΕΥ μπορούν να αποκτήσουν τις συσκευές USB (ΑΔΔΥ);

Πόσα άτομα από την ίδια ΚΕΠΕΥ μπορούν να αποκτήσουν τις συσκευές USB (ΑΔΔΥ);
Κάθε ΚΕΠΕΥ θα πρέπει να αποκτήσει τουλάχιστον μία (1) συσκευή USB (ΑΔΔΥ). Προς το παρόν, ο μέγιστος αριθμός των USB συσκευών της ΚΕΠΕΥ που μπορούν να αποκτηθούν άμεσα είναι μέχρι δύο (2).

Αν χρειάζονται περισσότερες από δυο (2) συσκευές USB(ΑΔΔΥ) μπορούν να αιτηθούν από την Επιτροπή. Ο χρόνος παράδοσης των εν λόγω πρόσθετων USB ποικίλλει. 

12. Θα πρέπει η ΚΕΠΕΥ να αποστείλει εκ νέου όλα τα ηλεκτρονικά έντυπα (Excel, XML) που εστάλησαν πριν από την εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής; Υπάρχει αναδρομική ισχύ;

Θα πρέπει η ΚΕΠΕΥ να αποστείλει εκ νέου όλα τα ηλεκτρονικά έντυπα (Excel, XML) που εστάλησαν πριν από την εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής; Υπάρχει αναδρομική ισχύ;
Όχι, η υποχρέωση των ΚΕΠΕΥ για αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων έγγραφων ξεκινά στις 25 Οκτωβρίου, 2013 και ΔΕΝ έχει αναδρομική ισχύ.

13. Εάν ένα πρόσωπο που έχει αποκτήσει μια ψηφιακή υπογραφή φεύγει από την ΚΕΠΕΥ, τι συμβαίνει με την υπογραφή του / της;

Εάν ένα πρόσωπο που έχει αποκτήσει μια ψηφιακή υπογραφή φεύγει από την ΚΕΠΕΥ, τι συμβαίνει με την υπογραφή του / της;
Δεδομένου ότι η υπογραφή έχει εκδοθεί σε ένα φυσικό πρόσωπο και όχι στη ΚΕΠΕΥ, τότε αυτό που συμβαίνει με την ψηφιακή υπογραφή του άτομου αφού έχει απομακρυνθεί από την ΚΕΠΕΥ, είναι εσωτερικό θέμα που διευθετείτε μεταξύ της ΚΕΠΕΥ και του προσώπου που εμπλέκεται.

14. Μπορεί η αίτηση να υποβληθεί μέσω courier;

Μπορεί η αίτηση να υποβληθεί μέσω courier;
Όχι, η επιλογή αυτή δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμη. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί από το πρόσωπο (ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο) στα γραφεία της Επιτροπής.

15. Τι συμβαίνει όταν μια ΚΕΠΕΥ αποφασίσει να αντικαταστήσει το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για την ψηφιακή υπογραφή;

Τι συμβαίνει όταν μια ΚΕΠΕΥ αποφασίσει να αντικαταστήσει το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για την ψηφιακή υπογραφή;
Η ΚΕΠΕΥ θα πρέπει να αποκτήσει νέο ψηφιακό πιστοποιητικό για το νέο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο   και να γίνει ανάκληση του ψηφιακό πιστοποιητικού του προηγούμενου εξουσιοδοτημένου προσώπου. Δεν απαιτείται η αγορά νέας συσκευή USB. Η υπάρχουσα μπορεί να μεταφερθεί στο νέο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

16. Ποιο είναι το επαναλαμβανόμενο κόστος και ποιο είναι το εφάπαξ κόστος;

Ποιο είναι το επαναλαμβανόμενο κόστος και ποιο είναι το εφάπαξ κόστος;
Η πιστοποίηση πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο (€ 120).
Η συσκευή ασφαλείας (USB) είναι αγορά μίας φοράς (€ 90).

17. Εάν ένα πρόσωπο αντιπροσωπεύει περισσότερες από μία ΚΕΠΕΥ, πόσες συσκευές USB αυτός / αυτή μπορεί να αποκτήσει; Πόσες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να δηλωθούν;

Εάν ένα πρόσωπο αντιπροσωπεύει περισσότερες από μία ΚΕΠΕΥ, πόσες συσκευές USB αυτός / αυτή μπορεί να αποκτήσει; Πόσες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να δηλωθούν;
Κάθε πιστοποίηση ανήκει σε ένα μόνο πρόσωπο. Σε περίπτωση κάποιου ατόμου που είναι εκπρόσωπος σε περισσότερες από μία ΚΕΠΕΥ, τότε κάθε ΚΕΠΕΥ θα πρέπει να εξουσιοδοτήσει το πρόσωπο αυτό υπογράφοντας το παράρτημα Α.2. Κάθε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο θα πρέπει να δηλώσει μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανά ΚΕΠΕΥ που αντιπροσωπεύει.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 10.03.2016)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY CYSEC & DOT.CY