Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Search:
Προειδοποίηση προς επενδυτές που συναλλάσσονται σε εικονικά νομίσματα (Virtual Currencies)
Προειδοποίηση προς επενδυτές που συναλλάσσονται σε εικονικά νομίσματα (Virtual Currencies)
13 Οκτωβρίου 2017
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ AJF Financial Services Ltd
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ AJF Financial Services Ltd
03 Οκτωβρίου 2017
Προειδοποίηση σχετικά με Interactive Company JSC (πρώην Global Markets JSC)
Προειδοποίηση σχετικά με Interactive Company JSC (πρώην Global Markets JSC)
25 Σεπτεμβρίου 2017
Σεμινάρια συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης (ΣΕΕ) ΕΚΚ (στην Αγγλική γλώσσα)
Σεμινάρια συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης (ΣΕΕ) ΕΚΚ (στην Αγγλική γλώσσα)
20 Σεπτεμβρίου 2017
Τερματισμός άδειας ΚΕΠΕΥ NEWCEPT FINANCIAL MARKETS (EU) Limited
Τερματισμός άδειας ΚΕΠΕΥ NEWCEPT FINANCIAL MARKETS (EU) Limited
20 Σεπτεμβρίου 2017
Νέα ηλεκτρονική διεύθυνση για θέματα MIFID II (στην Αγγλική γλώσσα)
Νέα ηλεκτρονική διεύθυνση για θέματα MIFID II (στην Αγγλική γλώσσα)
19 Σεπτεμβρίου 2017
Ανακοίνωση σε σχέση με την προστασία αρνητικού υπολοίπου (στην Αγγλική γλώσσα)
Ανακοίνωση σε σχέση με την προστασία αρνητικού υπολοίπου (στην Αγγλική γλώσσα)
18 Σεπτεμβρίου 2017
MiFID II Κύριες αλλαγές αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών διασυνοριακώς (Μόνο στην Αγγλική γλώσσα - αναθεωρημένο)
MiFID II Κύριες αλλαγές αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών διασυνοριακώς (Μόνο στην Αγγλική γλώσσα - αναθεωρημένο)
04 Σεπτεμβρίου 2017
MiFID II Αδειοδότηση για Παρόχων Υπηρεσιών Αναφοράς Δεδομένων (Μόνο στην Αγγλική γλώσσα)
MiFID II Αδειοδότηση για Παρόχων Υπηρεσιών Αναφοράς Δεδομένων (Μόνο στην Αγγλική γλώσσα)
11 Αυγούστου 2017
MiFID II Νέα έντυπα αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ (Μόνο στην Αγγλική γλώσσα)
MiFID II Νέα έντυπα αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ (Μόνο στην Αγγλική γλώσσα)
11 Αυγούστου 2017
Εκκαθάριση και διάλυση της Ημεδαπής ΟΣΕΚΑ FortiCap Umbrella Fund UCITS 1 Variable Capital Investment Company PLC
Εκκαθάριση και διάλυση της Ημεδαπής ΟΣΕΚΑ FortiCap Umbrella Fund UCITS 1 Variable Capital Investment Company PLC
11 Αυγούστου 2017
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ Lionsman Capital Markets (Cyprus) Ltd
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ Lionsman Capital Markets (Cyprus) Ltd
10 Αυγούστου 2017
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ Reserve Invest (Cyprus) Ltd
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ Reserve Invest (Cyprus) Ltd
09 Αυγούστου 2017
Τερματισμός άδειας ΚΕΠΕΥ της New Vault Ltd
Τερματισμός άδειας ΚΕΠΕΥ της New Vault Ltd
25 Ιουλίου 2017
Προσφορά για Αγορά Υπηρεσιών Νομικών
Προσφορά για Αγορά Υπηρεσιών Νομικών
24 Ιουλίου 2017
Δημοσίευση της Οδηγίας ΟΔ 190-2007-01 του 2017 της ΕΚΚ αναφορικά με την Κοινοποίηση Κατοχής Δικαιωμάτων Ψήφου σε Εκδότη (Σημαντική Συμμετοχή) και του Εντύπου 190-01-01
Δημοσίευση της Οδηγίας ΟΔ 190-2007-01 του 2017 της ΕΚΚ αναφορικά με την Κοινοποίηση Κατοχής Δικαιωμάτων Ψήφου σε Εκδότη (Σημαντική Συμμετοχή) και του Εντύπου 190-01-01
21 Ιουλίου 2017
Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας µε την εποπτική Αρχή του Άμπου Ντάμπι
Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας µε την εποπτική Αρχή του Άμπου Ντάμπι
18 Ιουλίου 2017
Δελτίο Τύπου σχετικά με απόφαση ΕΚΚ σε σχέση με Falcon Brokers Limited (στην Αγγλική γλώσσα)
Δελτίο Τύπου σχετικά με απόφαση ΕΚΚ σε σχέση με Falcon Brokers Limited (στην Αγγλική γλώσσα)
10 Ιουλίου 2017
Απόφαση Δικαστηρίου σε αιτήσεις δια κλήσεως, Αρ. Υπ. 1132/2014, Ελευθέριος Χιλιαδάκης v ΕΚΚ, και Αρ. Υπ. 1133/2014, Μάρκος Φόρος v ΕΚΚ
Απόφαση Δικαστηρίου σε αιτήσεις δια κλήσεως, Αρ. Υπ. 1132/2014, Ελευθέριος Χιλιαδάκης v ΕΚΚ, και Αρ. Υπ. 1133/2014, Μάρκος Φόρος v ΕΚΚ
06 Ιουλίου 2017
Συνολικά πρόστιμα €1,14 εκατ. επέβαλε η ΕΚΚ σε επτά Μέλη του δ.σ. της πρώην Cyprus Popular Bank Public Co Ltd και στην Οικονομική Διευθύντρια του Ομίλου
Συνολικά πρόστιμα €1,14 εκατ. επέβαλε η ΕΚΚ σε επτά Μέλη του δ.σ. της πρώην Cyprus Popular Bank Public Co Ltd και στην Οικονομική Διευθύντρια του Ομίλου
22 Ιουνίου 2017
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 10.03.2016)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY CYSEC & DOT.CY