Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου |
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
MiFID II/MiFIR
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΕΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
07 Δεκ
2017
Επιβολή διοικητικού προστίμου στην ΕΠΔΥ Asoted Services Ltd
Επιβολή διοικητικού προστίμου στην ΕΠΔΥ Asoted Services Ltd
07 Δεκ
2017
Επέκταση της χρονικής περιόδου προς συμμόρφωση με τους όρους που τέθηκαν για ...
Επέκταση της χρονικής περιόδου προς συμμόρφωση με τους όρους που τέθηκαν για ...
01 Δεκ
2017
Επιβολή διοικητικού προστίμου στην εταιρεία Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λ...
Επιβολή διοικητικού προστίμου στην εταιρεία Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λ...
01 Δεκ
2017
Επιβολή διοικητικού προστίμου στον κ. Θεόδωρο Αριστοδήμου (ΔΣ) για παραβάσεις...
Επιβολή διοικητικού προστίμου στον κ. Θεόδωρο Αριστοδήμου (ΔΣ) για παραβάσεις...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
06 Δεκ
2017
E251 ΚΕΠΕΥ, Credit Institutions, Market Operators, ARMs - Κατευθυντήριες Γραμ...
E251 ΚΕΠΕΥ, Credit Institutions, Market Operators, ARMs - Κατευθυντήριες Γραμ...
05 Δεκ
2017
Ε250 Πιστοποιήσεις - Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης 01.11.2017-30.11.201...
Ε250 Πιστοποιήσεις - Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης 01.11.2017-30.11.201...
07 Νοε
2017
Ε249 Πιστοποιήσεις - Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης 01.10.2017-31.10.201...
Ε249 Πιστοποιήσεις - Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης 01.10.2017-31.10.201...
03 Νοε
2017
Ε248 ΚΕΠΕΥ - Aπαιτήσεις της Ισπανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ('CNMV') για τη...
Ε248 ΚΕΠΕΥ - Aπαιτήσεις της Ισπανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ('CNMV') για τη...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
13 Δεκ
2017
Τερματισμός άδειας της JORDANS Trust Co Cyprus Ltd
Τερματισμός άδειας της JORDANS Trust Co Cyprus Ltd
13 Δεκ
2017
Τερματισμός άδειας της MG Master Group Ltd
Τερματισμός άδειας της MG Master Group Ltd
12 Δεκ
2017
Ευχές από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για Καλές Γιορτές
Ευχές από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για Καλές Γιορτές
08 Δεκ
2017
Αναφορικά με πιστοποιήσεις - ερωτήματα
Αναφορικά με πιστοποιήσεις - ερωτήματα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 10.03.2016)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY CYSEC & DOT.CY