Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 10.03.2016)
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 10.03.2016)
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 10.03.2016)
Αποτελέσματα Εξετάσεων 12/03/2016, 19/03/2016 & 20/03/2016
Αποτελέσματα Εξετάσεων 12/03/2016, 19/03/2016 & 20/03/2016
10 Μαΐου 2016
Υπενθύμιση απάντησης για συμμετοχή στην εξέταση υποψήφιων Λειτουργών, Βοηθών Γραμματειακών Λειτουργών και Βοηθού Γραφείου.
Υπενθύμιση απάντησης για συμμετοχή στην εξέταση υποψήφιων Λειτουργών, Βοηθών Γραμματειακών Λειτουργών και Βοηθού Γραφείου.
25 Φεβρουαρίου 2016
Υπενθύμιση απάντησης για συμμετοχή στην εξέταση υποψήφιων Λειτουργών Πληροφορικής
Υπενθύμιση απάντησης για συμμετοχή στην εξέταση υποψήφιων Λειτουργών Πληροφορικής
18 Φεβρουαρίου 2016
Ενημέρωση για την ημερομηνία εξετάσεων για τις θέσεις Λειτουργών, Βοηθών Γραμματειακών Λειτουργών και Βοηθού Γραφείου.
Ενημέρωση για την ημερομηνία εξετάσεων για τις θέσεις Λειτουργών, Βοηθών Γραμματειακών Λειτουργών και Βοηθού Γραφείου.
11 Φεβρουαρίου 2016
Ενημέρωση για την ημερομηνία εξετάσεων για τις θέσεις Λειτουργών Πληροφορικής
Ενημέρωση για την ημερομηνία εξετάσεων για τις θέσεις Λειτουργών Πληροφορικής
29 Ιανουαρίου 2016
Μαθήματα για κενές θέσεις
Μαθήματα για κενές θέσεις
23 Δεκεμβρίου 2015
Ενημέρωση για τις θέσεις Λειτουργών (εξεταστέα ύλη).
Ενημέρωση για τις θέσεις Λειτουργών (εξεταστέα ύλη).
11 Δεκεμβρίου 2015
Ενημέρωση για τις εξετάσεις μόνιμων θέσεων προσωπικού
Ενημέρωση για τις εξετάσεις μόνιμων θέσεων προσωπικού
27 Οκτωβρίου 2015
Προκήρυξη θέσεων
Προκήρυξη θέσεων
02 Οκτωβρίου 2015
Αίτηση Διορισμού (ΕΚΚ Πρ1 2010)
Αίτηση Διορισμού (ΕΚΚ Πρ1 2010)
02 Οκτωβρίου 2015
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 10.03.2016)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY CYSEC & DOT.CY