Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ.


Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην προσπάθεια της για βελτίωση των διαδικασιών της με σκοπό την ασφαλή διαβίβαση των ηλεκτρονικών δεδομένων μέσω του συστήματος TRS, που έχει ως επακόλουθο την εξοικονόμηση χρόνου και πόρων, αποφασίζει όπως διαμορφώσει την πολιτική της που αφορά την υποβολή συγκεκριμένων αρχείων/εγγράφων, όπως καθορίζονται στην σχετική Εγκύκλιο, ώστε να περιλαμβάνουν αναγνωρισμένη ψηφιακή υπογραφή σύμφωνα με τον Περί του Νομικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2004 [Ν.188(Ι)/2004] όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους [Ν.34(Ι)/2009] και [Ν.86(Ι)/2012].

Οι ανανεώσεις ψηφιακών πιστοποιητικών, παραλαβή αιτήσεων για νέα ψηφιακά πιστοποιητικά καθώς και παράδοση συσκευών ασφαλείας στους χρήστες γίνονται μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) που είναι η Τοπική Αρχή Εγγραφής της εταιρείας Adacom για αναγνωρισμένα ψηφιακά πιστοποιητικά. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν απ’ ευθείας στο ΧΑΚ στο email supportds@cse.com.cy ή στο τηλέφωνο 22 712 300.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ USB TOKEN
Οδηγοί Λογισμικού Middleware απαραίτητοι για την χρήση της συσκευής ασφαλείας (USB Token) ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ USB TOKEN
Οδηγοί Λογισμικού Middleware απαραίτητοι για την χρήση της συσκευής ασφαλείας (USB Token) ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ USB TOKEN
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ(DIGITAL SIGNER)
Το πρόγραμμα Digital Signer 5.0 αναπτύχθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αντικαθιστώντας το KEPEY Report 2.0, και επιτρέπει στο χρήστη να υπογράφει ηλεκτρονικά τα... ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ(DIGITAL SIGNER)
Το πρόγραμμα Digital Signer 5.0 αναπτύχθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αντικαθιστώντας το KEPEY Report 2.0, και επιτρέπει στο χρήστη να υπογράφει ηλεκτρονικά τα αρχεία που απαιτούν υπογραφή για να υποβληθούν στην Επιτροπή. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ(DIGITAL SIGNER)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ TRS
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ TRS
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ TRS
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 10.03.2016)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY CYSEC & DOT.CY