Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ TRS
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ TRS
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ TRS
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ TRS

1. Όνομα Χρήστη/Κωδικός

Πώς παραλαμβάνω το Όνομα Χρήστη και Κωδικό;
To Όνομα Χρήστη (Login) και Κωδικός (Password) για κάθε Εποπτευόμενο μπορούν να παραληφθούν μόνο από άτομο που ενεργεί ως Αντιπρόσωπος του κάθε Εποπτευόμενου, αποστέλλοντας αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση information.technology@cysec.gov.cy. Ο τίτλος του ηλεκτονικού μηνύματος, πρέπει να έχει τη μορφή "TRS Credentials - [Όνομα Εταιρίας] - [Αριθμός Άδειας]"

Το ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να κοινοποιείται και στον/στους Directors του Εποπτευόμενου.

Για την παραλαβή των κωδικών χρειάζονται 1-2 εργάσιμες ημέρες.

Σε περίπτωση που ο Εποπτευόμενος εμπίμπτει στην κατηγορία ΚΕΠΕΥ, θα αποστέλεται και το Login για την διαδικτυακή πύλη της Επιτροπής.

2. Πρόγραμμα για υποβολή αρχείων

Ποιό πρόγραμμα μπορώ να χρησιμοποιήσω για να υποβάλω τα αρχεία;
Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν το FileZilla, το οποίο είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα και μπορούν να το προμηθευτούν από τον σύνδεσμο:
http://filezilla.sourceforge.net/
Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε άλλο SFTP - SSH2 πρόγραμμα.

3. Ρυθμίσεις Σύνδεσης Προγράμματος

Ποιές ρυθμίσεις χρησιμοποιώ για να ενωθώ με τον FTP Server;
Server IP address: 212.31.100.75
Server Type: SFTP using SSH2

Επισυνάπτεται ένα screenshot με τις ρυθμίσεις, χρησιμοποιώντας FileZilla.Το πεδίο 'Port' μένει κενό. Σε περιπτώσεις που υπάρχει κάποιο σφάλμα μπορείτε να βάλετε '22' στο συγκεκριμένο πεδίο.

4. Φάκελοι TRS Server

Τί είναι οι φάκελοι που περιέχονται στον FTP Server?
Μέσα στον φάκελο Home, υπάρχουν δυο σχετικοί φάκελοι:
  • incoming – ανεβάζετε το ψηφιακά υπογραμμένο XML αρχείο εδώ.
  • outgoing – θα μπορείτε να βρείτε την απάντηση/αποτέλεσμα (feedback file) του συστήματος μετά από την υποβολή αρχείου εδώ.


Περαιτέρω λεπτομέρειες:

Το αρχείο σας πρέπει να είναι ψηφιακά υπογραμμένο με το εγκεκριμένο από την Επιτροπή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την εταιρία Adacom.

Το αρχείο σας δεν μπορεί να επεξεργαστεί εαν ανέβει σε διαφορετικό φάκελο από το Incoming.

Η απάντηση/αποτέλεσμα (feedback file) αποστέλλεται στο Outgoing φάκελο μετά από επεξεργασία του αρχείου σας από τα συστήματα της Επιτροπής. Η χρονική διάρκεια της επεξεργασίας διαφέρει και ως εκ τούτου αλλάζει και η ώρα που θα παραλάβετε την απάντηση.

Σε περίπτωση που η απάντηση περιέχει οποιοδήποτε σφάλμα τότε το αρχείο σας δεν θεωρείται υποβλημένο και θα πρέπει να διορθωθεί και ξανα-υποβληθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 10.03.2016)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY CYSEC & DOT.CY